logo logo

Senat

Senat

Powojenna Polska nie doczekała się parlamentu  dwuizbowego do 1989 roku. Władze komunistyczne, które nadeszły z Armią  Czerwoną, umacniały swoją pozycję aparatem bezpieczeństwa i zwalczaniem  przeciwników politycznych. 30 czerwca 1946 roku przeprowadzono referendum, potocznie nazywane „3 razy TAK”. Wyborcy mieli zagłosować czy chcą zniesienia Senatu,  reform społeczno-gospodarczych oraz granicy na Odrze i Nysie.  Referendum, pomimo szeroko zakrojonej akcji propagandowej, nie  przyniosło komunistom oczekiwanych wyników. Władze dokonały fałszerstwa  wyborczego, zmieniając wyniki referendum. Według „nowych” oficjalnych  danych zniesienie Senatu poparło ponad 67%  społeczeństwa. W styczniu 1947 roku odbyły się wybory do Sejmu, które  również zostały sfałszowane. Miesiąc później, zdominowany przez  komunistów Sejm przyjął Małą Konstytucję o ustroju państwa. Ustanawiała ona Sejm jednoizbowy. Senat, jako symbol sanacyjnej przedwojennej Polski, został wymazany z życia politycznego kraju do 1989 roku.

W roku 1989, w wyniku porozumień Okrągłego Stołu, odbyły się pierwsze po II wojnie światowej wybory do Senatu.