Edukacja

Wystawa pt. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

Dla kogo: Dorośli

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów roku 2021 jako Roku Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego uchwalonego 2 grudnia 2020 r. przez Senat RP.

Ekspozycja jest poświęcona jednej z najważniejszych osobistości w historii Polski i Kościoła, a jej celem jest uhonorowanie i docenienie tej wyjątkowej postaci.

3 sierpnia br. przypadła 120. rocznica Jego urodzin, 28 maja minęła 40. rocznica Jego śmierci, a 12 września 2021 r.  nastąpiła uroczystość beatyfikacji tego wielkiego Polaka. Ekspozycja składa się z 22 plansz prezentujących zdjęcia Księdza Prymasa, wyjątkowe chwile z jego życia i różne, związane z Nim wydarzenia.

PLANSZE