Historia

Tablica Pamięci


Aby powiększyć, proszę najechać kursorem na wybrany fragment i kliknąć.

W 2009 r. została uruchomiona wirtualna Tablica Pamięci. Stanowi ona odwzorowanie tablicy upamiętniającej senatorów II Rzeczypospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji, wmurowanej w holu gmachu Senatu. Na tablicy umieszczono listę 151 senatorów. Odsłonięcia tablicy dokonała marszałek Alicja Grześkowiak podczas obchodów 10. rocznicy odrodzenia Senatu, 3 lipca 1999 r.
Wirtualna Tablica Pamięci – oprócz nazwisk senatorów – zawiera także ich biogramy, opisujące m.in. ich działalność parlamentarną i okoliczności śmierci.