Historia

Poszukujemy informacji

Dla kogo: Dorośli

Szanowni Państwo

Nasze badania szczegółów działalności, życia i śmierci senatorów prowadzimy od wielu lat.

Mimo naszych wysiłków do dziś w przypadku kilku przedwojennych senatorów nie udało się wyjaśnić ich losów po zakończeniu kadencji, dlatego nie publikujemy informacji o nich. Najczęściej nie wiadomo, czy zmarli przed, w czasie, czy po wojnie. Nazwiska tych senatorów zamieszczamy poniżej.

Po tej liście jest druga, która wymienia listę dwudziestu senatorów - ofiar II wojny światowej, z którymi tak naprawdę nie wiadomo, co się stało. Wiadomo, że wojny nie przeżyli, a o ich losie nie wiemy nic, bardzo mało lub informacje są sprzeczne.

Prosimy o pomoc w poszukiwaniach. Będziemy wdzięczni za wszelkie, nawet z pozoru drobne informacje i wszelkie uzupełnienia. Zachęcamy też do podzielenia się uwagami nt. całości publikowanych przez nas informacji o senatorach, których działalność parlamentarna przypadła na lata 1922-1939.

Prosimy o kontakt poprzez specjalny formularz kontaktowy, mailem na adres senat@nw.senat.gov.pl
lub listownie na adres:

Kancelaria Senatu, Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

SENATOROWIE KTÓRYCH LOSY POZOSTAJĄ NIEZNANE

Łazarz Dal
Mikołaj Tworydło
Maciej Kasperowicz
Stefan Redko (niekiedy też Stepan Red'ko)

SENATOROWIE ZMARLI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W BLIŻEJ NIEZNANYCH OKOLICZNOŚCIACH

Witold Abramowicz
Jakub Bodek
Wieczesław Bohdanowicz (Wieczesłau Bohdanowicz)
Włodzimierz Dyckiewicz (Wołodymyr Dyckewycz)
Zygmunt Głowacki
Romuald Jarmułowicz
Olgierd Jeleński
Tadeusz Kaniowski
Sergiusz Kozicki
Wojciech Lachowicz
Helena Lewczanowska (Ołena Łewczaniwśka)
Władysław Malski
Czesław Michałowski
Franciszek Pacześniak
Izydor Pryko
Ignacy Puławski
Dawid Schreiber
Tadeusz Seib (Sejb)
Michał Soroko
Konstanty Terlikowski