Edukacja

Matematyka w obiektywie

Dla kogo: Dorośli

7 września 2022 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki otworzył wystawę „Matematyka w obiektywie”. Wystawa, przygotowana przez Uniwersytet Szczeciński i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, stanowi podsumowanie 12 lat konkursu fotograficznego pod tym samym tytułem, który jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in focus” („Matematyka w obiektywie”). Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w dziedzinach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Tytuły prac biorących udział w konkursie nawiązują do pojęć matematycznych. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Wystawa zaprezentowana w Senacie przedstawia najbardziej interesujące metafory wizualne, wybrane przez jury spośród finalistów dotychczasowych edycji konkursu.

Relacja z otwarcia wystawy w Senacie

Wystawa w formacie PDF