Edukacja

Ogólnopolski turniej wiedzy pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”

Dla kogo: Dorośli

Kancelaria Senatu ogłasza ogólnopolski turniej „Poznajemy Senat Rzeczpospolitej Polskiej”. Turniej skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aneks do Regulaminu Turnieju Poznajemy Senat RP

Regulamin turnieju wraz z załącznikami

Wykaz senatorów i biur senatorskich organizujących turniej w okręgach wyborczych

Wykaz lektur i aktów prawnych pomocnych dla uczestników turnieju „Poznajemy Senat RP”

Konkurs Poznajemy Senat RP

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem turnieju jest:

  • popularyzowanie wiedzy na temat historii i funkcjonowania Senatu RP,
  • poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym,
  • przybliżenie postaci senatorów w szczególności z okresu II Rzeczypospolitej,
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • wpajanie szacunku i przywiązania do historii i tradycji,
  • zachęcanie uczniów do aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
  • tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół.

Organizacją turnieju zajmują się przedstawiciele Kancelarii Senatu oraz koordynatorzy turnieju z biur senatorskich w okręgach wyborczych senatorów. 

 
Zgłoszenia uczestników do turnieju dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do 20 stycznia 2023 r. w formie elektronicznej za pomocą arkusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.senat.edu.pl. Wypełniony formularz dyrektor szkoły przesyła do właściwej komisji okręgowej drogą elektroniczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie turnieju.
 
Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie turnieju oraz załącznikach do regulaminu.