logo logo

Edukacja

Powrót

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

2021-11-11

Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym obchodzonym corocznie dla upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po latach zaborów.

11 listopada 1918 r. był również ważnym dniem w historii powszechnej, bowiem tego dnia  podpisano w Compiègne, we Francji, zawieszenie broni między państwami walczącymi w pierwszej wojnie światowej. Tym samym zaczął się kształtować nowy ład polityczny m.in. w Europie.

W Polsce tego dnia Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance przyjmujący defiladę.

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance przyjmujący defiladę 1926 Fot. NAC

W pierwszych latach kolejne rocznice odzyskania niepodległości miały charakter wojskowy. W całej Polsce przy dźwiękach orkiestr odbywały się defilady i nierzadko przemarsze formacji w mundurach historycznych. Starano się, aby honorowymi gośćmi byli sędziwi uczestnicy powstania styczniowego. W 1937 r. święto zostało ustanowione oficjalnie i nadano mu charakter państwowy. Obchodom zaczęły towarzyszyć zbiórki funduszy na dozbrojenie polskiej armii.

Oddziały piechoty defilujące przed trybuną honorową

 

Obchody Święta Niepodległości w Warszawie - oddziały piechoty defilujące przed trybuną honorową. 11.11.1937. Fot. NAC

 

W latach II wojny światowej obchodzenie świąt państwowych było zakazane przez okupantów. Celebrowano je jedynie w formacjach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W 1945 r. władze komunistyczne zniosły Święto Niepodległości 11 listopada i ustawą Krajowej Rady Narodowej z 1945 r. ustanowiono nowe święto narodowe obchodzone 22 lipca - dla upamiętnienia ogłoszenia Manifestu PKWN.

W 1989 r. na fali przemian demokratycznych i przywracania dawnych symboli oraz tradycji, do katalogu świąt państwowych powróciło Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada.

 

 

Polska

I cóż powiedzą tomy słowników
Lekcje historii i geografii
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży,
Jest w każdym wiernym sercu Polaka
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył…

Antoni Słonimski

Powrót