Edukacja

Powrót

Marszałek Senatu otworzyła wystawę „35 lat odrodzonego Senatu”

2024-06-10

„To początek naszego święta w Senacie, bo punktem kulminacyjnym będzie 4 lipca, na który już wszystkich serdecznie zapraszam” – powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska otwierając 4 czerwca br. wystawę „35 lat odrodzonego Senatu”.

Ekspozycję przygotowała Kancelaria Senatu w związku z obchodami jubileuszu 35-lecia odrodzonej Izby Wyższej polskiego parlamentu.

„Po mrocznych dekadach komunizmu to właśnie Senat stał się pierwszą w pełni demokratyczną instytucją polskiej polityki. Symbolem wielkiego zwycięstwa Solidarności. Stał się izbą solidarności polskiego parlamentu, strażnikiem suwerenności, demokracji i obrońcą praworządności. To powinno na zawsze zostać misją odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej” – podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Marszałek zapewniła, że senatorowie zawsze będą pamiętać hasło „Solidarności nie da się podzielić i zniszczyć”, jakie przyświecało politykom ówczesnych czasów, które były, w ocenie marszałek, zarówno piękne jak i dramatyczne. Dodała, że w obecnych czasach motto to powinno brzmieć „Polska, polskie społeczeństwo, naród, wspólnota - nigdy nie dadzą się podzielić i nigdy nie dadzą się zniszczyć”.

„Solidarność oznacza współpracę w imię wolności, prawdy, odpowiedzialności za innych. Praktykowanie każdej z tych wartości ma swoją cenę, czasem bardzo wysoką. Kiedyś była to cena płacona przez nas, Polaków. Dzisiaj taką cenę płacą Ukraińcy, a my, wierni idei Solidarności, będziemy ich walkę o wolność wspierać” - powiedziała marszałek.

Marszałek Senatu zwróciła uwagę, że wystawa jest migawką, zapisem zaledwie najważniejszych fragmentów dorobku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu minionych 35 lat. „Przypomina partnerską współpracę Senatu ze wszystkimi organami polskiego państwa, z kolejnymi prezydentami i premierami. Czasami trudną współpracę w prowadzeniu polityki wewnętrznej, zagranicznej, a przede wszystkim stanowienia prawa. Przypomina liczne inicjatywy ustawodawcze Senatu, a także prace naszej Izby nad poprawianiem i uzupełnianiem inicjatyw ustawodawczych Sejmu czy prezydenta” – opisała. Marszałek przypomniała również, że Senat od 1989 roku sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą i jest to  szczególne ważne zadanie Izby.

Senat znowu dysponuje własnym budżetem na wsparcie Polonii, a senacki konkurs na dofinansowanie projektów polonijnych zostanie jutro (tj. 5 czerwca br.) rozstrzygnięty  - zapowiedziała marszałek.

„Kilka dni po wyborach, mieliśmy świadomość tego gdzie jesteśmy, do jakiego budynku weszliśmy, jaka za nim stoi tradycja, ale także i tego faktu, że po wojnie ten budynek był wykorzystywany niekoniecznie w celach, które miały na względzie dobro narodu. Mimo to wchodziliśmy tutaj z taką świadomością, że wchodzimy do świątyni. Czuliśmy na sobie ciężar tego co zdarzyło się 4 czerwca” - wspominał członek Prezydium Senatu I kadencji, senator Jerzy Stępień.

Senator Jerzy Stępień przywołał sylwetki m. in. Jerzego Regulskiego, Michała Kuleszy czy Andrzeja Wielowiejskiego – senatorów I kadencji, którzy przygotowali i wprowadzili najważniejsze reformy samorządowe po latach komunizmu.  

Na wystawie przedstawiono kolejno wszystkie kadencje Senatu z uwzględnieniem danych statystycznych, np. dotyczących prac legislacyjnych i składu politycznego w poszczególnych kadencjach. Przybliża ona współczesną historię Izby wyższej polskiego parlamentu, jej uprawnienia i dokonania, najważniejsze wydarzenia, począwszy od genezy przywrócenia Senatu w 1989 r. po obecną, XI kadencję.

W otwarciu wystawy wzięli udział także Andrzej Celiński i Ireneusz Niewiarowski, senatorowie I kadencji oraz senatorowie, posłowie i przedstawiciele prezydium Senatu i Sejmu obecnej kadencji, oraz Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska i pracownicy Kancelarii. Uroczystość poprowadziła wiceszefowa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk.  

Wystawa w formacie PDF

Powrót