logo logo

Edukacja

Powrót

Finał konkursu "Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej"

2022-04-13

8 kwietnia 2022 r. w Senacie RP odbył się finał ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół średnich pt. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”.

Konkurs został zorganizowany przez Katedrę Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kancelarią Senatu.

 

Ogółem w konkursie wzięło udział 109 uczniów ze 74 szkół z terenu całego kraju (początkowo do konkursu zgłosiło się 116 szkół, ale w związku z pandemią część zgłoszeń wycofano). Najwięcej szkół – 14 zgłosiło się z województwa mazowieckiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

- w etapie szkolnym młodzież pisała pracę na jeden z 3 tematów:

  1. 1)"Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi". Oceń funkcje i potrzebę istnienia Senatu w świetle powyższej refleksji Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (na ten temat przesłano 44 prace),
  2. 2)Przedstawicielski charakter Senatu w świetle konstytucji i praktyki politycznej w II i III Rzeczypospolitej Polskiej (22 prace),
  3. 3)Czy zmieniać i jak zmieniać? Refleksje nad potencjalną reformą ustrojową Senatu (43 prace).

- w przeprowadzonym w siedzibie Senatu finale uczestnicy pisali test, a następnie 10 osób z najwyższą punktacją brało udział w ustnym, multimedialnym quizie.  

W gronie jurorów zasiedli:

- prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 

- prof. dr hab. Artur Laska – Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

- prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Kierownik Katedry Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 

- prof. dr hab. Aleksandra Kruk – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Zielonogórski,

- prof. dr hab. Tadeusz Wallas – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatami konkursu zostali: Jakub Fiłonowicz, Franciszek Drewin, Magdalena Huć, Jakub Banach, Cyprian Mrzygłód,  Anna Sajdak, Mateusz Kornaga, Anna Masłoń, Grzegorz Racinowski, Jan Pasko-Porys.

Zwycięzcy zdobyli indeksy wydziałów nauk prawnych i politycznych kilku polskich uczelni wyższych.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył laureatom nagrody rzeczowe: zwycięzcy – laptop, zdobywcom II i III miejsca – tablety, pozostałym osobom – e-booki, natomiast przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu prof. Konstanty Wojtaszczyk – w imieniu dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW – przekazał nagrody finansowe zdobywcom 3 pierwszych miejsc oraz upominki pozostałym laureatom.

Podczas spotkania z uczniami Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki pogratulował zwycięzcom i podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za to, że wchodzą w życie z wiedzą o Senacie. Podkreślił, że losy Senatu są nierozerwalnie związane z losami Polski – zawsze kiedy istniała wolna Polska istniał Senat. Podziękował młodym ludziom, że wchodzą w dorosłe życie z wiedzą o Senacie. „Gratuluję zwycięzcom, ale dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Pamiętajcie, że w tej sztafecie pokoleń, w której moje pokolenie miało ciekawy czas - stan wojenny, pożegnanie ustroju komunistycznego, budowa nowej Polski, dla was będą inne wyzwania, ale nie bójcie się marzyć” – powiedział Marszałek. Dodał, że to jest tak, jak w powiedzeniu Alberta Einsteina, że wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że nie da się zrobić i on to właśnie robi. Tym się kierujcie – zachęcał Marszałek. „Jeśli drogi życiowe poprowadzą was do polityki, do samorządów, pamiętajcie, że to droga pokory i służby, że trzeba oddać się drugiemu człowiekowi zgodnie z łacińską maksymą Alteri vivas oportet si tibi vis vivere, która w dowolnym tłumaczeniu oznacza na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie”. Dodał, że ta maksyma obowiązuje niezależnie od wyboru drogi życiowej i w każdym środowisku. Marszałek życzył młodzieży szczęścia i podejmowania dobrych wyborów w życiu.

Wszyscy uczestnicy finału zwiedzili parlament oraz otrzymali drobne senackie gadżety i upominki od Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, a także zaświadczenia o udziale w konkursie.

Konkurs zorganizowany został w związku z przypadającą w bieżącym roku 100.  rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Powrót