Edukacja

Powrót

II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

Dla kogo: Kategoria:
2015-03-27

Realizacja hasła: „Nauka może być fascynująca” nie tylko jest ważnym elementem nowoczesnej edukacji, ale stanowi również codzienność uniwersytetów dziecięcych. W ramach ich działania wykładowcy akademiccy z całej Polski dzielą się swoją wiedzą i pasją z dziećmi. O tym, jak robić to skutecznie, a także o roli uniwersytetów dziecięcych w lokalnym środowisku, 26 marca 2015 r. w Senacie dyskutowali podczas II Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych ich organizatorzy z całej Polski. Impreza była okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania sposobów wsparcia rozwoju tej formy kształcenia w naszym kraju.

Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, zorganizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, kierowaną przez senatora Marka Rockiego, obradujący pod honorowym patronatem marszałka Bogdana Borusewicza, zebrał się w Senacie już po raz drugi. Pierwsze takie spotkanie, służące zainicjowaniu współpracy i integracji środowisk związanych z coraz prężniej rozwijającymi się uczelniami dziecięcymi, odbyło się 12 marca 2014 r.

Program drugiego kongresu przygotowano z myślą o wymianie doświadczeń i poszukiwaniu rozwiązań dla najważniejszych wyzwań, stojących obecnie przed uniwersytetami dziecięcymi. Podczas spotkania wystąpili m.in. eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którzy starali się przybliżyć najnowsze tendencje dydaktyczne. Wiele miejsca poświęcono także wyzwaniom organizacyjnym, takim jak strategia marketingowa czy pozyskiwanie środków na funkcjonowanie uniwersytetów dziecięcych. Program kongresu obejmował również zagadnienia związane z potrzebami lokalnych środowisk, w których funkcjonują uniwersytety, m.in. działaniom edukacyjnym wobec nierówności społecznych czy budowaniu laboratoriów nowoczesnej szkoły. Organizatorzy zadbali też o stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy między organizatorami poszczególnych uniwersytetów i zrzeszania się ich sympatyków. Wśród uczestników kongresu znaleźli się przedstawiciele uczelni wyższych, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.

Uniwersytety dziecięce nie zastąpią tradycyjnej szkoły, ale mogą stać się laboratoriami nowoczesnej edukacji. To właśnie w nich otwiera się szeroko przed dziećmi drzwi do świata nauki. W murach uczelni wyższych profesorowie, którzy na co dzień pracują ze studentami, w ciekawy i przystępny sposób przybliżają dzieciom wiedzę wykraczającą poza ramy szkolnego programu nauczania. Propagatorami tej idei są również organizacje pozarządowe i samorządy lokalne. Potrzeba poznania i rozwoju przyświeca też samym organizatorom uniwersytetów, którzy poszukują coraz to nowszych metod i narzędzi dydaktycznych, umożliwiających nadążenie za wciąż ewoluującymi potrzebami edukacyjnymi dzieci.

Więcej informacji na temat kongresu można znaleźć na stronie www.dzieci.edu.pl.

Powrót