Edukacja

Powrót

„Milenium 966–1966 na emigracji" wystawa i prezentacja wydawnictwa

Dla kogo: Kategoria:
2016-12-07

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski otworzył wystawę pt.„Milenium 966–1966 na emigracji”. Po otwarciu wystawy odbyła się prezentacja pokonferencyjnego wydawnictwa „Obchody Milenijne na Uchodźstwie – w 50. rocznicę”.

Wystawa prezentuje udział Polaków żyjących poza granicami Kraju w obchodach 1000-lecia Chrztu Polski, jakie miało miały miejsce w 1966 roku.

Na wystawie wykorzystano unikatowe fotografie i materiały ikonograficzne pochodzące ze zbiorów archiwalnych instytucji i redakcji czasopism polskich z całego świata, w tym z: Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPiMS), Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie (PISK), Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Archiwum „Dziennika Polskiego” i „Tygodnia Polskiego” w Londynie oraz prywatnych zbiorów Joanny Lang i Macieja Jabłońskiego.

Wystawa, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Senat RP ilustruje obchody 1000-lecia Chrztu Polski, jakie miały miejsce przed pięćdziesięcioma laty poza Polską - w krajach europejskich oraz pozaeuropejskich, w tym w ośrodkach polskiej diaspory w Ameryce Północnej i Południowej, w Australii i w Nowej Zelandii.

Wystawa prezentująca obchody jubileuszu składa się z 16 fotograficzno-tekstowych plansz.

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli senatorowie: Janina Sagatowska, Jan Żaryn, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska „ Longin Komołowski , prof. Jan Sienkiewicz, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wystawa prezentowana  była w holu na pierwszym piętrze.

Powrót