logo logo

Edukacja

Powrót

Spotkanie marszałka z licealistami

2016-03-08

Spotkanie marszałka Senatu z uczniami XII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

7 marca 2016 r. marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z uczniami XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie. Okazją do spotkania było wręczenie przedstawicielowi grona pedagogicznego uchwały Senatu z 18 grudnia 2015 r., ustanawiającej rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Marszałek Senatu, wspominając o roli Izby w systemie konstytucyjnym, wymienił jej podstawowe uprawnienia, czyli możliwość występowania z inicjatywą ustawodawczą, wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych przez Sejm i podejmowania uchwał okolicznościowych. Jedną z nich jest właśnie uchwała podkreślająca wagę twórczości Henryka Sienkiewicza w literaturze polskiej.

Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że salonik recepcyjny, w którym spotkał się z młodzieżą, jest również miejscem rozmów z przedstawicielami parlamentów innych państw. Wizyty takie służą wymianie poglądów, porównaniu składów izb, wyłanianych w wyniku wyborów.

Wspominając o wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły się 6 marca 2016 r., marszałek Senatu wyraził zadowolenie z frekwencji i ich wyniku. Przedstawił nową senator Annę Marię Anders, która zastąpi senatora Bohdana Paszkowskiego, wybranego na urząd wojewody podlaskiego. Marszałek przypomniał zasady wyborów uzupełniających do Senatu przewidzianych w kodeksie wyborczym.

Mówiąc o roli Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków za granicą, marszałek Stanisław Karczewski wspomniał nieżyjącego już marszałka I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, który był wielkim orędownikiem opieki Senatu nad rodakami za granicą. Odnosząc się do emigracji młodych Polaków, marszałek podkreślił, że państwo polskie stara się, aby młodzież chciała mieszkać, uczyć się, zakładać rodziny i pracować w Polsce, a także o to, aby ci, którzy przebywają za granicą, pamiętali o polskich korzeniach i tradycjach.

Odpowiadając na pytania o drogę do fotela senatorskiego, a także o możliwość łączenia pracy zawodowej z funkcją senatora, marszałek wspominał swoją działalność jako radnego powiatowego i wojewódzkiego oraz pracę lekarza chirurga, ordynatora i dyrektora szpitala.

Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała materiały informacyjne o Senacie IX kadencji.

Powrót