logo logo

Edukacja

Powrót

Uczniowie I LO w Ostrzeszowie w Senacie RP

2015-03-31

26 marca 2015 r. 53 uczniów I LO w Ostrzeszowie zwiedziło Senat i Sejm na zaproszenie senator Andżeliki Możdżanowskiej. Zdaniem ich opiekuna Tomasza Ćwirka zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli wizyta w parlamencie stanowiła wartościową lekcję wiedzy o społeczeństwie i wychowania obywatelskiego, przede wszystkim dzięki możliwości zobaczenia ważnych miejsc w parlamencie, a także poznania historii, współczesności i zasad polskiego parlamentaryzmu. „Z podziwem i aprobatą patrzyłem na naszych przewodników, bardzo młodych, ale rzeczowych i kompetentnych ludzi, którzy (…) potrafili zainteresować odbiorców i skupić ich uwagę na prezentowanych treściach” – napisał Tomasz Ćwirko w swojej relacji. Nie zabrakło także możliwości poznania „parlamentarnej kuchni,” co dla uczniów stanowiło również ciekawe doświadczenie. Chodzi m.in. o procedury związane z ochroną i bezpieczeństwem miejsca pracy posłów i senatorów czy pracą mediów.

Uczniowie I LO w Ostrzeszowie byli już dwukrotnie posłami młodzieżowego Sejmu, który odbywa się 1 czerwca. Obecna wizyta w parlamencie zmobilizuje na pewno ich młodsze koleżanki i kolegów do starań o mandaty w kolejnych latach.

Dzięki zaproszeniu senator Andżeliki Możdżanowskiej uczniowie, z których większość po raz pierwszy była w Warszawie, mieli także okazję zwiedzenia stolicy. Uczestnicy wycieczki, członkowie szkolnego chóru, na Starówce dali mini koncert, okazując w ten sposób swoje zadowolenie z pobytu w Warszawie i składając podziękowanie wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

A tak o swoim pobycie w Warszawie napisali sami uczniowie:

Aleksandra: „Z całej wycieczki do Warszawy, najbardziej podobało mi się właśnie w Sejmie i Senacie. Nie każdy ma możliwość obejrzenia tych miejsc na żywo, a nie tylko w telewizji. Wszystko zrobiło na mnie ogromne wrażenie, widać jak wielu ludzi musi pracować nad tym, aby wszystko było zawsze dobrze przygotowane dla ministrów. Myślę, że nie musimy się wstydzić, jeśli przyjeżdża ktoś zza granicy, aby obejrzeć polski parlament”.

Karolina: „Uważam, że wycieczka do Warszawy była bardzo dobrym pomysłem i stała się pozytywnym akcentem działalności naszego chóru. Wspólnie spędzone chwile umożliwiły pogłębienie istniejących już relacji oraz zawiązanie nowych. Wycieczka dała szansę na zintegrowanie naszej grupy, co uważam, jest niezbędne do dobrego jej funkcjonowania. Osobiście dodała mi chęci do dalszego działania w takim gronie oraz zrodziła nowe pomysły i perspektywy do kontynuowania naszej pracy”.

Powrót