logo logo

Edukacja

Powrót

Finał Olimpiady Historycznej Juniorów

2023-03-12

W dniu 12 marca 2023 r. w Poznaniu odbyło się podsumowanie IV edycji Olimpiady Historycznej Juniorów. Olimpiada jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, a środki finansowe na jej organizację zapewnia Ministerstwo Nauki i Edukacji. Patronat nad tegoroczną edycją Olimpiady objął Marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki.

W tegorocznej edycji wystartowało blisko tysiąc uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Do eliminacji centralnych zostało zakwalifikowanych 76 uczestników, którzy najpierw rozwiązywali test na temat „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Temat przewodni testu został wybrany w związku z obchodzonym właśnie z inicjatywy Senatu Rokiem Mikołaja Kopernika. Uczestnicy przechodzili też eliminacje ustne, podczas których musieli wykazać się wiedzą z wybranej epoki oraz znajomością lektur. Wsparcia organizacyjnego w trakcie organizacji finału udzieliły władze Wydziału Historii UAM udostępniając swoje pomieszczenia. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział Senator Marcin Bosacki reprezentujący Marszalka Senatu, Dziekan Wydziału Historii UAM, prof. Józef Dobosz oraz prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. Krzysztof Mikulski. Nagrody wręczały również przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady, dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US oraz Wiceprzewodnicząca Komitetu, dr hab. Danuta Konieczka- Śliwińska, prof. UAM.

Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali:

I miejsce: Klara Kicińska z Łodzi

II miejsce: Daria Dziedzic z Wrocławia

III miejsce: Szymon Stański z Podkowy Leśnej

 

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Senatu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

 

 

Powrót