logo logo

Edukacja

Powrót

Zakończenie XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP

2019-06-10

Zakończyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP przeprowadzonego w 20  szkołach podstawowych woj. warmińsko-mazurskiego.  Celem konkursu jest corocznie popularyzacja wiedzy o historii Senatu RP,  jego roli w systemie konstytucyjnym oraz przybliżenie współczesnej działalności izby wyższej parlamentu. Konkurs służy również poszerzeniu wiedzy o obowiązkach,  prawach i działalności senatorów.

W związku z 100.rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości szczególnego znaczenia nabierają wydarzenia i ludzie związani z tworzeniem odrodzonego  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  W obecnej edycji konkursu, przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019, uczestnicy mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą w tym właśnie zakresie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu  przeprowadzone zostały dwa etapy: szkolny i wojewódzki. I etap konkursu odbył  się 1 marca 2019 r. w szkołach, które zgłosiły udział swoich uczniów w zmaganiach konkursowych. Do II etapu zakwalifikowało się 44 uczniów z 16 szkół. II etap odbył się 5 kwietnia 2019 r. w Urzędach Miast: Braniewa, Olsztyna, Ostródy i Ełku.

Laureaci i wyróżnieni, w ramach nagrody, przyjechali z wizytą do Senatu, gdzie otrzymali dyplomy z rąk wicemarszałka Senatu RP pani Marii Koc. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Zamek Królewski, Starówkę i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wojewódzka Komisji Konkursowa wyłoniła trzech laureatów oraz wyróżniła trzech uczestników.

I miejsce – Paweł Kuszewski – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku Nauczyciel prowadzący – Izabela Sobolewska

II miejsce – Natalia Plasewicz – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie –nauczyciel prowadzący – Anna Kubiak

III miejsce – Natalia Rant –  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – nauczyciel prowadzący – Izabela Sobolewska

Uczniowie wyróżnieni:

Aleksandra Bilicka – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie nauczyciel prowadzący – Lucyna Kopeć

Julia Kurdziuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie – nauczyciel prowadzący Paweł Gnatek

Bartosz Prusko  –  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – nauczyciel prowadzący – Izabela Sobolewska

Laureatom i wyróżnionym towarzyszyli nauczyciele przygotowujący ich do konkursu oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu w Braniewie, która w sposób szczególny wyróżnia się  w nauce, w sporcie lub wolontariacie.

 

 

Powrót