logo logo

Edukacja

Powrót

Zwiedzanie Senatu RP - formalności

2022-03-25

Konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, znajdującego się w systemie rezerwacji zwiedzania.

W dniu zwiedzania Senatu opiekun przedstawia w Dziale Przepustek listę imienną (2 egz.) wszystkich uczestników łącznie z opiekunami, zawierającą ich dane: imię, nazwisko i numer  PESEL (w przypadku jego braku datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu ze zdjęciem). Lista musi być opatrzona pieczątką organizatora wycieczki (szkoły lub innej instytucji) oraz podpisem osoby uprawnionej. Osoby dorosłe powinny mieć przy sobie dowody osobiste, a młodzież legitymacje szkolne.

Powrót