logo logo

Edukacja

Powrót

Komunikat

2021-06-01

W dniu 1 czerwca 2021 r. Organizator „Konkursu na Logo 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP” na mocy  § 1 ust. 3 Regulaminu konkursu brzmiącego: „Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny” podjął decyzję o unieważnieniu Konkursu.

Powrót