logo logo

Edukacja

Powrót

Konkurs na logo kampanii społecznej dotyczącej petycji

2015-02-10

6 września 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z dn. 5 września 2014 r., poz. 1195), która precyzuje konstytucyjne prawo każdego obywatela do składania petycji do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP). Dzięki Ustawie obywatele będą mogli czynnie uczestniczyć w procesie sprawowania władzy, zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Kampania skierowana jest do obywateli, którzy będą mogli składać petycje, do władz oraz administracji publicznej, które będą petycje rozpatrywać.

W celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości, które daje obywatelom Ustawa o petycjach, Kancelaria Senatu ogłasza konkurs na logo kampanii społecznej dotyczącej petycji.

Projekt logo powinien posiadać następujące cechy:
b) czytelność przekazu,
c) funkcjonalność zastosowań Logo,
d) łatwość zapamiętywania Logo,
e) oryginalność.

Każdy projekt powinien posiadać opis budowy logo, jego pole ochronne, opis kolorów w różnych paletach kolorystycznych (CMYK i RGB,) typografie czcionki oraz przykład minimalnej, dopuszczalnej wielkości znaku, dla druku i mediów elektronicznych.

Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie wraz z pracą konkursową prosimy wysyłać do
10 marca 2015 r. na adres:
Kancelaria Senatu, Biuro Komunikacji Społecznej
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6 (z dopiskiem – LOGO)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną Senatu RP: www.senat.gov.pl/petycje/.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z opiekunem konkursu:
Grażyna Rafałowicz
 tel. 22 694 95 70,
e-mail: grazyna.rafalowicz@senat.gov.pl 

Powrót