logo logo

Edukacja

Powrót

KWESTA NA RZECZ RENOWACJI NAGROBKA SENATORA STANISŁAWA POSNERA

2021-11-01

W dniach 30 – 31 października 2021 r. Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski, Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk oraz pracownicy Kancelarii Senatu wzięli udział w kweście na Cmentarzu Powązkowskim na rzecz renowacji nagrobka senatora II RP Stanisława Posnera.

Idea wolontariatu pracowniczego polega na podejmowaniu różnych działań prospołecznych. Oprócz realizacji głównego celu, jakim jest pomoc potrzebującym, daje ona również możliwość stworzenia przestrzeni do podejmowania wspólnego działania dla dobra innych ludzi, oderwania się od rutyny codziennej pracy oraz zaangażowania w ciekawe i pożyteczne działania. Dodatkowym efektem jest również podniesienie świadomości społecznej dotyczycącej funkcjonowania takiego urzędu, jak Kancelaria Senatu.

Stanisław Posner był senatorem I kadencji oraz Wicemarszałkiem II kadencji Senatu II RP. Wybrany został z listy PPS. Przez obie kadencje pełnił funkcje wiceprezesa klubu Związku Polskich Posłów Socjalistycznych oraz prezesa frakcji socjalistycznej w Senacie. Z wykształcenia był prawnikiem. Zajmował się publicystyką, a podczas I wojny światowej podróżował po Europie propagując prawo Polski do niepodległości. Był jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Ligi Narodów oraz współzałożycielem Ligi Praw Człowieka i Obywatela.

Taka osobistość nie może zostać zapomniana. Piękna idea wolontariatu w tak szczytnym celu spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony osób odwiedzających Cmentarz Powązkowski. Nie brakowało uśmiechów na twarzach i chęci pomocy.

Podczas kwesty wolontariuszom udało się zebrać kwotę 2005,65 złotych.

kwesta 9kwesta 8kwesta 7kwesta 6kwesta 5

Powrót