Edukacja

Powrót

Nowe zajęcia w ofercie edukacyjnej

Dla kogo: Kategoria:
2024-04-15

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w nowych zajęciach w Senacie. Oferta edukacyjna zastała wzbogacona o następujące pozycje:

Lekcja historyczna dotycząca historii Senatu I RP

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią parlamentaryzmu i genezą powstania Izby Wyższej. Uczestnicy na podstawie barwnych biografii staropolskich senatorów, niczym w grze RPG, wypełnią karty postaci, co pozwoli im zastanowić się nad odpowiedzią na pytania o kompetencje i cechy senatorów oraz o kondycję państwa przed rozbiorami.

Cele warsztatów są zgodne z zapisami podstawy programowej szkoły średniej.

Czas trwania: 90-120 min.

Lekcja historyczna dotycząca historii Senatu w XIX wieku

Warsztaty pozwolą uczniom na porównanie zasad ustrojowych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim na podstawie zestawienia tekstów źródłowych – konstytucji obu państw. Analiza zaś biografii ówczesnych senatorów będzie stanowiła ciekawą podróż w przeszłość i zapewni zrozumienie dla specyfiki polskiej myśli i działalności politycznej na początku XIX wieku.

Cele warsztatów są zgodne z zapisami podstawy programowej szkoły średniej.

Czas trwania: 90-120 min.

Lekcja historyczna dotycząca pierwszych wyborów do odrodzonego Senatu w czerwcu 1989 roku

W czasie zajęć uczestnicy poznają okoliczności odrodzenia demokracji w Polsce w 1989 roku, przeanalizują ordynację wyborczą do Senatu i zapoznają się z wynikami wyborów czerwcowych. Ważnym elementem będzie również przyjrzenie się materiałom w kampanii wyborczej i zastanowienie się nad przyczynami sukcesu Solidarności. Nie zabraknie miejsca na dyskusję  i odniesienia do historii najnowszej.

Cele warsztatów są zgodne z zapisami podstawy programowej szkoły średniej.

Czas trwania: 90-120 min.

Zainteresowanych udziałem w lekcjach i warsztatach prosimy o kontakt: 

Kancelaria Senatu
Biuro Edukacji, Promocji i Wydawnictw
Dział Edukacji i Promocji
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6/8
tel.: 22 694 92 84
e-mail: bepw.dep@senat.gov.pl
Powrót