logo logo

Edukacja

Powrót

Patroni roku 2018

2018-01-01

Senat zdecydował, że 2018 r. będzie obchodzony jako:

  • Rok Niepodległości Polski,
  • Rok Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
  • Rok Harcerstwa,
  • Rok 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Rok Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, wybuchu powstania wielkopolskiego i powołania Związku Harcerstwa Polskiego.

Senat w uchwale ustanawiającej rok 2018 Rokiem Niepodległości Polski przypomniał, że walkę o niepodległość Polacy toczyli zarówno poprzez powstania (listopadowe czy styczniowe), jak i przez pracę u podstaw, służącą modernizacji ziem polskich i budowaniu nowoczesnego narodu. Od listopada 1918 r. na ziemiach polskich toczyły się wojny i powstania o prawo mieszkańców spornych obszarów do uczestnictwa w budowaniu Polski odrodzonej. Senat składa hołd zarówno przywódcom polskim, politykom i dowódcom, jak i tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę dali świadectwo swej miłości do ojczyzny.

Senat oddaje też hołd powstańcom wielkopolskim, którzy w 1918 r. wystąpili przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Powstanie wielkopolskie jest jednym z czterech zwycięskich powstań w historii Polski i miało decydujący wpływ na kształt polskiej granicy zachodniej. Jak podkreślono w uchwale, „powstała w jego wyniku siła zbrojna i jej udział w walkach o granice Rzeczypospolitej to przepiękny wzorzec poświęcenia dla wspólnej sprawy, jaką była suwerenność całej ojczyzny”.

Ustanowienie przez Senat roku 2018 Rokiem Harcerstwa jest podkreśleniem uznania zasług polskiego harcerstwa, a także przyszłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. Przypomniano, że w latach 1918–22, w procesie odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej brało udział także harcerstwo polskie, tworzone od 1910 r. na wzór skautingu Roberta Baden-Powella. Do tradycji tej i powołanego 1–2 listopada 1918 r. Związku Harcerstwa Polskiego nawiązują wszystkie działające w Polsce i na obczyźnie organizacje harcerskie.

Idea utworzenia Katolickiego Uniwersytetu zrodziła się w lutym 1918 r. wśród Polonii w Petersburgu z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Inauguracja roku akademickiego odbyła się 8 grudnia 1918 r. Dewizą uczelni stało się hasło „Deo et Patriae” – „Bogu i Ojczyźnie”. W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej.

W 2018 r. przypada 80. rocznica proklamowania na Kongresie Polaków w Berlinie 5 Prawd Polaków spod Znaku Rodła: „Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!”. Senat uznał, że ten „mały dekalog polskości” stał się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem, wciąż aktualnym, bardzo potrzebnym dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

Powrót