Edukacja

Powrót

Projekt edukacyjny SPOŁECZEŃSTWO DEMOKRATYCZNE

Dla kogo: Kategoria:
2012-04-16

Kancelaria Senatu, wraz z Kuratoriami Oświaty, od 2009 roku prowadzi cykl wykładów edukacyjnych "Społeczeństwo demokratyczne". Projekt skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Naszym zadaniem jest uzupełnienie wiedzy na temat funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne, stworzenie podstaw do samoorganizacji, propagowanie postaw i działań na rzecz rozwoju społeczeństwa demokratycznego. Młodzież uaktywniamy poprzez wprowadzanie różnych form realizacji. Są to wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi, warsztaty, debaty, spotkania z parlamentarzystami. Projektowi towarzyszą działania kreatywne, takie jak organizowanie spotkań, przeprowadzanie wywiadów, nawiązywanie kontaktów z lokalnymi samorządami.

Na zakończenie uczestnicy przygotowują reportaż na jeden z tematów proponowanych przez organizatorów. Szkoła, której uczniowie przygotują najlepszy reportaż otrzymuje cenne nagrody.

Powrót