logo logo

Edukacja

Powrót

„Rola i funkcje Senatu” - projekt edukacyjny

2022-11-04

W związku z setną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, w listopadzie tego roku rozpocznie się cykl warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Fundację ART we współpracy z Kancelarią Senatu pod tytułem „Rola i funkcje Senatu”.

Warsztaty, skierowane do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych, mają na celu przybliżenie roli, funkcji i znaczenia izby wyższej w polskim systemie parlamentarnym. Podczas zajęć młodzież będzie mogła zapoznać się z historią Senatu, funkcjonowaniem i znaczeniem Senatu w procesie transformacji ustrojowej w Polsce oraz z rolą i pozycją ustrojową współczesnego Senatu. Zajęcia odbywać się będą w formule warsztatu, angażującej i aktywizującej młodzież: z zastosowaniem minisymulacji, gier i pracy ze źródłami (np. przygotowanie i poprowadzenie senackiego studia telewizyjnego na podstawie oryginalnych wypowiedzi senatorów pierwszej kadencji). Włączenie do zajęć materiałów archiwalnych, filmów, publikacji Kancelarii Senatu; zastosowane metody (głównie praca w małych grupach, quiz z nagrodami na zakończenie zajęć), ale również miejsce, w którym się odbywają (sala posiedzeń komisji senackich) sprawią, że młodzież z większym zaangażowaniem będzie mogła uczyć się historii i współczesności polskiego parlamentu.

Po zakończeniu zajęć młodzież pod opieką przewodników Kancelarii Senatu zwiedzi obie izby.

 

 

Powrót