Edukacja

Powrót

„Senat na Ty. Debata młodych w Senacie RP”

2024-06-12

„Dwudziestolecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Korzyści i koszty” – to temat debaty, na której 7 czerwca 2024 r. – dwa dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej zgromadzili się uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z kilku regionów Polski. Wraz z parlamentarzystami, ekspertami i panelistami dyskutowali na sali plenarnej oraz w podzespołach między innymi nt. edukacji i podróży, wartości wspólnoty europejskiej oraz ekologii i klimatu.

„Urodziliście się już w Polsce, która jest mocną częścią zjednoczonej Europy, i nie znacie innej rzeczywistości, korzystacie ze swobód Unii” – powiedziała do zgromadzonej młodzieży marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, otwierając debatę. Apelowała, aby w niespokojnych czasach młodzi ludzie działali odważnie i mieli na uwadze interes publiczny. Pani marszałek przypomniała, że odpowiedzialność za własny kraj i całą Europę wyraża się m.in. poprzez uczestnictwo w wyborach.

W dyskusji uczestniczyli także wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży senator Jerzy Wcisła, senatorowie: Ewa Kaliszuk, Krzysztof Kwiatkowski, Jolanta Piotrowska i Jacek Trela oraz wiceszef Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk. Na pytania i uwagi uczniów odpowiadali prof. Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, publicysta i autor opracowań nt. polityk UE Piotr Maciej Kaczyński oraz aktor Maciej Musiał – przedstawiciel schyłkowego pokolenia „milenialsów”, które dorastało w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii. Wśród uczestniczących w dyskusji ekspertów znaleźli się również: Jacek Wasik z Biura Parlamentu Europejskiego, Iga Kamocka, wicedyrektorka Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Mateusz Wojcieszak z Centrum Edukacji Obywatelskiej, dyrektor operacyjna Instytutu Sobieskiego Angelika Gieraś oraz Karol Chomentowski z LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie, laureat olimpiad z wiedzy o społeczeństwie.

W grupach roboczych uczniowie wypracowali postulaty wobec dalszej polityki UE, które następnie zostały poddane pod głosowanie za pomocą kodów QR. Najwięcej głosów zdobyły:

 • wspólny bilet kolejowy i jedna aplikacja mobilna dla Europejczyków,
 • uproszczenie procedur aplikacyjnych na programy edukacyjne,
 • większa kontrola nad granicami,
 • lepsze rozliczanie polityków,
 • kontrola firm masowej produkcji,
 • ochrona lasów i zwiększenie kar za niszczenie przyrody.

„Unia Europejska nie jest za granicą” – podkreślano wielokrotnie podczas debaty. Młodzież zwracała uwagę, że europejskość nie oznacza wyrzeczenia się polskości, a Polska odgrywa ważną rolę w Europie. Na tablicy w barwach unijnej flagi uczniowie umiejscowili najważniejsze ich zdaniem europejskie wartości i tradycje: wolność, równość, godność, demokrację, tolerancję, solidarność, praworządność, bezpieczeństwo, prawa człowieka, zrównoważony rozwój, prawa pracownicze i europejską kulturę.

Debatę moderowali Jan Bęczkowski i Lena Frątczak ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Milanówku. W dyskusji uczestniczyli uczniowie następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku,
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie,
 • Liceum Ogólnokształcące im Tomasza Zana w Pruszkowie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym,
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie,
 • LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie,
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie,
 • LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie,
 • LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Powrót