logo logo

Edukacja

Powrót

Senat otwarty dla Młodych. Dialogi Senackie.

2022-01-13

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, stojąc na straży wolności, demokracji  i praworządności, docenia inicjatywy młodej generacji Polaków na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Taka aktywność łączy pokolenia dzięki mądremu dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku, z zachowaniem tolerancji dla różnorodności.

Marszałek Senatu z dużą satysfakcją przyjął inicjatywę grupy młodzieży szkół średnich, działającej jako „Gadka Senacka”, zorganizowania w Senacie RP cyklu spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, których młodzi ludzie uznają za autorytety moralne i którzy imponują jej swoją postawą.

Intencją Marszałka Senatu jest stworzenie agory, na której młodzież będzie mogła w niczym nieskrępowany sposób wyrażać swoje poglądy na intersujące ją tematy.

Projekt jest adresowany do młodzieży z całego kraju.

Partnerami projektu są:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  Protest z Wykrzyknikiem oraz Wolna Szkoła.

 

W ramach tego projektu, comiesięcznie, od 25 stycznia 2022 r. w Senacie RP odbędą się spotkania o następującej tematyce:

 

„Prawo i bezprawie”

25 stycznia 2022 r . godz. 11.00 

Paneliści: sędzia Igor Tuleya (Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”), adwokatka Paulina Kieszkowska-Knapik (Fundacja Wolne Sądy)

 

„Medycyna i szarlataństwo”

Paneliści: prof. Cezary Szczylik (Europejskie Centrum Zdrowia), dr Tomasz Sarosiek (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magodent)

 

„Uchodźcy i nacjonaliści”

Paneliści: prof. Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami), Natalia Gebert (Inicjatywa Dom Otwarty)

 

„Szkoła i wagary”

Paneliści: Anna Schmidt-Fic (Protest z Wykrzyknikiem), Kamil Trochimiak (Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka)

 

„Pracownicy i pracodawcy”

Paneliści: Justyna Przybylska (Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy AD REM), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa)

 

„Dyskusja i hejt”

Paneliści: dr Klementyna Suchanow (Ogólnopolski Strajk Kobiet), prof. Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Katedra Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Powrót