logo logo

Edukacja

Powrót

Symulacja obrad Senatu staropolskiego

2023-05-30

25 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 389 w Warszawie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych „Senat Staropolski”.  Prowadzący przedstawili młodzieży  historię Izby Wyższej oraz w jaki sposób ustanawiano prawo w dawnych czasach. Podczas symulacji obrad Senatu staropolskiego uczestnicy wcielili się w role ówczesnych senatorów przebierając się w stroje z epoki. Następnie debatowali w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przez króla Władysława IV z arcyksiężniczką Cecylią Renatą, podając różne argumenty „za” i „przeciwko” wyrażeniu przez Senat zgody na zawarcie małżeństwa przez króla.

Debatującą młodzież odwiedził Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, który był żywo zainteresowany formą i oprawą zajęć. Rozmawiając z młodzieżą podkreślił wagę umiejętności argumentowania swoich racji. Dodatkowo przyznał, że historia polskiego parlamentaryzmu jest niezwykle ciekawa i poprzez wcielanie się w postaci historyczne, młodzież może lepiej zrozumieć jak kiedyś funkcjonowało stanowienie prawa dawnej Polsce.

Uczniowie po zakończonej lekcji wybrali się na zwiedzanie parlamentu z przewodnikiem, który przybliżył im tematykę związaną z obecnym funkcjonowaniem Senatu RP, przedstawił współczesne uprawnienia Senatu oraz opowiedział jak pracują senatorowie.

Powrót