logo logo

Edukacja

Powrót

Finał V edycji Olimpiady Historycznej Juniorów

2024-03-10

10 marca 2024 r. w Poznaniu odbyło się podsumowanie V edycji Olimpiady Historycznej Juniorów. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Olimpiady objęła Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska.

Zwycięzcami Olimpiady w roku szkolnym 2023/2024 zostali:

I miejsce: Jakub Litwin ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu

II miejsce: Patryk Tysiewicz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej TAK w Szczecinie

III miejsce: Tymon Lewandowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gdańsku

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział: Senator RP Waldy Dzikowski, prof. Józef Dobosz - Dziekan Wydziału Historii UAM,  dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US - przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady oraz dr hab. Danuta Konieczka- Śliwińska, prof. UAM -Wiceprzewodnicząca Komitetu. Ministerstwo Nauki i Edukacji reprezentowała p. Dorota Burka, która odczytała list Minister Barbary Nowackiej.

Senator Waldy Dzikowski zaprosił, w imieniu swoim oraz Pani Marszałek, trójkę zwycięzców tegorocznej Olimpiady do odwiedzenia Senatu. W czasie spotkania z senatorem Dzikowskim młodzież miała okazję do zadania politykowi różnorodnych pytań. Senator opowiadał między innymi o znaczeniu historii, pracy parlamentarzysty oraz cechach dobrego polityka.

Organizatorem Olimpiady było Polskie Towarzystwo Historyczne, środki finansowe zapewniło Ministerstwo Nauki i Edukacji, a patronat medialny objęła redakcja czasopisma „Mówią Wieki”.

W tegorocznej edycji do eliminacji centralnych zakwalifikowano 79 uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Uczestnicy przeszli eliminacje pisemne oraz ustne, podczas których wykazali się wiedzą z wybranej epoki oraz znajomością wybranych lektur. W czasie przerw w eliminacjach, finaliści mieli okazję zwiedzać Bibliotekę Wydziałową UAM oraz Centrum Szyfrów Enigma.

Kolejna edycja Olimpiady rozpocznie się jesienią 2024 roku.

Powrót