logo logo

Edukacja

Powrót

Warsztaty edukacyjne

2020-01-30

Młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego im. S. Lema w Koszalinie 24 stycznia 2020 r. wzięła udział w warsztatach edukacyjnych, zorganizowanych przez dział edukacji Centrum Informacyjnego Senatu. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali wykładu na temat zasad prawa wyborczego, a także procesu legislacyjnego i inicjatywy ustawodawczej. Odbyła się też symulacja posiedzeń komisji senackich, podczas których młodzież debatowała na temat zmiany w czynnym prawie wyborczym, zmierzającej do obniżenia wieku obywateli uprawnionych do udziału w wyborach. Po przyjęciu stanowisk w tej sprawie wybrano sprawozdawców, którzy podczas „plenarnego posiedzenia Senatu” przedstawili stanowiska komisji. Następnie odbyła się debata i głosowanie. Młodzi „senatorowie” nie zgodzili się na obniżenie wieku wyborczego do 16. roku życia.

Podczas warsztatów uczniowie poszerzyli także swoją wiedzę w zakresie korzystania przez obywateli z narzędzi demokratycznych, m.in. z praw wyborczych, prawa do inicjatywy ludowej, do petycji czy konsultacji społecznych. Na zakończenie pobytu w parlamencie uczniowie zwiedzili Senat i Sejm, otrzymali również materiały informacyjne o Senacie RP.

warsztaty eduk 24 01 2020warsztaty fot 3

Powrót