logo logo

Edukacja

Powrót

Wystawa pt. Prasa Komitetu Obrony Robotników

2021-09-21

Pan Bogdan Borusewicz Wicemarszałek Senatu RP otworzył w dniu 21 września 2021 r. wystawę pt. Prasa Komitetu Obrony Robotników. Na wystawie zaprezentowane zostały materiały ze zbiorów wicemarszałka Bogdana Borusewicza z przełomu lat 70. i 80. XX wieku. To przede wszystkim czasopisma i wydawnictwa podziemne, drukowane bądź powielane głównie w Warszawie i Gdańsku.

Otwarcie wystawy poprzedziło, konferencję „45. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Wpływ KOR-u na sąsiednie kraje obozu komunistycznego”, która odbyła się w gmachu Senatu RP w dniu 22 września 2021 r.

mVqUwmKha1OY5YVUlA 63a9618mVqUwmKha1OY5YVUlA 63a9465

Powrót