logo logo

Edukacja

Powrót

Wystawa „Rok 1920 na Ziemi Mińskiej”

2023-01-19

Wystawa zatytułowana „Rok 1920 na Ziemi Mińskiej” „wbrew pozorom bardzo mocno dotyczy teraźniejszości” – powiedział Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki 11 stycznia br. w czasie uroczystego otwarcia tej ekspozycji w Senacie RP – bowiem „historia potrafi brutalnie zatoczyć koło”.

Marszałek zwrócił uwagę, że wystawa pokazuje bohaterstwo uczniów Realnego Gimnazjum Męskiego, poprzednika dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, którego uczniowie wraz z dyrektorem w 1920 r. „zgłosili się do Armii Ochotniczej, dowodzonej przez generała Hallera, aby w patriotycznym zrywie całego narodu bronić Polski przed nawałą bolszewicką. Dwóch uczniów tej szkoły, z klasy przedmaturalnej, oddało życie w walce o niepodległość świeżo odrodzonego państwa polskiego”. Marszałek zaznaczył, że „niedaleko stąd, za naszą wschodnią granicą, toczy się wojna przeciwko okrutnemu agresorowi, następcy bolszewików i sowietów, który atakuje niepodległy, młody kraj. I tam również młodzi ludzie masowo walczą w obronie swojej ojczyzny”. Jego zdaniem, „to musi w nas wywołać refleksję nad naszą burzliwą historią i nad równie burzliwą współczesnością (…, a finał jest jeszcze daleki od rozstrzygnięcia”.

Marszałek prof. Grodzki podziękował senator Marii Koc za inicjatywę zaprezentowania w Senacie wystawy, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania, zwłaszcza uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, licznie przybyłym na uroczyste otwarcie ekspozycji. „Mam nadzieję, że (…) wywoła ona głębszą refleksję nad tym, co znaczy patriotyzm, walka o niepodległość, przyzwoitość, ofiara dla Ojczyzny”.

Inicjatorka, senator Maria Koc powiedziała, że wystawa powstała w ramach jednego z licznych projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. „Myślę, że imię, które nosi liceum jako jedyna szkoła w Polsce, zobowiązuje, a cała społeczność szkolna to zobowiązanie podejmuje” – podkreśliła senator Koc, przypominając, że jednym z założycieli powołanej w 1916 roku Polskiej Macierzy Szkolnej był Henryk Sienkiewicz, a stowarzyszenie „w ciemnych czasach zaborów zrobiło wiele dobrego dla utrzymania polskości i nauczania języka polskiego”. Senator Koc zwróciła uwagę, że od momentu powstania w 1916 r. kształciła uczniów w duchu patriotyzmu, „nic więc dziwnego, że gdy wybuchała wojna w 1920 r. uczniowie postanowili walczyć o wolną Polskę”, bo przecież „wolna Polska (…) jest emanacją naszej wolności – tej osobistej” – podkreśliła.

Ekspozycja ukazuje heroiczną postawę obywateli polskich w walkach na przedpolach Warszawy wobec bolszewickiej napaści na nowo odrodzoną Polskę. Oprócz rzadkich wydawnictw poświęconych Bitwie Warszawskiej na wystawie prezentowane są również regionalia, w tym m.in. oryginalne „Gazetki Uczniowskie Gimnazjum Męskiego w Mińsku Mazowieckim” z 1921 r., monografie szkoły, materiały ikonograficzne oraz materiały źródłowe.

 

Powrót