logo logo

Edukacja

Powrót

Zakończenie projektu edukacyjnego "Obywatel - to JA"

2015-11-18

Od maja do listopada 2015 r. Dział Edukacji Obywatelskiej Kancelarii Senatu prowadził warsztaty edukacyjne„Obywatel to Ja – narzędzia do współrządzenia państwem”. W projekcie, zorganizowanym wspólnie z wspólnie z Fundacją Art,wzięło udział 1200 uczniów warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu było przygotowanie młodych ludzi do korzystania z ich praw obywatelskich, a także z narzędzi, które umożliwiają obywatelom partycypację w demokratycznych procesach współdecydowania o sprawach kraju, w którym żyją.

Powrót