logo logo

Historia

Senator Izydor Pryko. [własność rodziny]

Izydor Pryko

1886–1939; rolnik w Dawidgródku na Polesiu; wójt gminy Chorsk.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku okupacji aresztowany przez NKWD i wywieziony w nieznanym kierunku; rodzina nie otrzymała żadnej wiadomości; prawdopodobnie zginął na terenie ZSRR.

Źródła

Kto był kim…, s. 540; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.32, 48, 63, 89; informacja bratanka Jerzego Kozakiewicza z Tych z lat 1997-1998.