logo logo

Historia

Łazarz Dal

do 1939 właściciel apteki w Łucku; dyrektor tamtejszego Banku Kupieckiego; radca Izby Przemysłowo-Handlowej Lubelsko-Wołyńskiej; radny m. Łucka; członek miejscowej gminy żydowskiej.

Działalność parlamentarna

Losy wojenne, okoliczności śmierci

nieznana data i miejsce śmierci (nie wiadomo, czy zmarł przed czy po 1.09.1939);

prosimy o kontakt każdego kto mógłby wzbogacić wiedzę o tym senatorze.

Źródła

Urzędowy spis lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów... [Ministerstwo Opieki Społecznej], Warszawa 1939, s.13, 47; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 503; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik Biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 342; t.II, Warszawa 2000, s. 355; Czesław Brzoza, Żydowska mozaika polityczna w Polsce 1917–1927, Kraków 2003, s. 157; Szymin Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 414 i in.; list z Archiwum Państwowego w Łucku z 2006.