logo logo

Historia

Maciej Kasperowicz

inzynier komunikacji; Rosjanin z tzw. białej emigracji, syn duchownego prawosławnego;

do 1916 pełnił szereg funkcji kierowniczych na kolejach rosyjskich (Warszawa, Wilno, Petresburg); autor prac z dziedziny eksploatacji kolei; 1919-1920 radny m. Mińska (ob. Białoruś); od 1920 dyrektor kolei wąskotorowej dyrekcji wileńskiej; mieszkał w Słonimiu, od 1922 w Warszawie; od 1926 w składzie Rosyjskiego Zgromadzenia Narodowego w Polsce;

Działalność parlamentarna

Losy wojenne, okoliczności śmierci

nieznana data i miejsce śmierci, w czasie wojny najprawdopodobniej mieszkał w Warszawie przy ul. Freta 44, figuruje w książce telefonicznej Warszawy na 1942 r.;

prosimy o kontakt każdego kto mógłby wzbogacić wiedzę o tym senatorze.

Źródła

brak aktu zgonu w USC Warszawa; Archiwum Historyczne w Petersburgu, akt urodzenia z teczki studenta z Instytutu Technologicznego w Petersburgu; CAW, akta Medalu i Krzyża Niepodległości, odrzuc. 18.12.1933 (tu: ur. 1869); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 519; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 81–82; Tadeusz i Witold Rzepeccy, Sejm i senat 1922-1927, Poznań 1923 s. 445-446; Alicja Bełcikowska, Przewodnik praktyczny posłów i senatorów Rzeczypospolitej, Warszawa 1925; Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, pod red. Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego, Warszawa 1928 s. 345-346; Amtliches Fernsprechbuch fur das Generalgouernement, Mai 1941, s. 144 (Urzędowa Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa); Amtliches Fernsprechbuch fur den Distrikt Warschau, 1942, s. 78 (Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Warschau); APW nie posiada przedwojennych ksiąg meldunkowych z adresów gdzie mieszkał (ul. Senatorska 11, ul. Freta 44).