logo logo

Historia

Senator Stefan Andrzej Dobrzański [własność rodziny].

Stefan Andrzej Dobrzański

1883–1945; adwokat w Kielcach, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie; wykładowca w Szkole Handlowej Żeńskiej w Kielcach; od 1919 członek Rady Miejskiej w Kielcach; dyrektor Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kielcach; członek Lubelskiej Rady Adwokackiej; członek Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1922–1927.
Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W czasie wojny pracował jako sędzia w Radomiu; po zajęciu miasta przez wojska radzieckie, w styczniu 1945 resztowany przez NKWD wraz z grupą prawników i wywieziony do ZSRR; w marcu 1945 przebywał w obozie Baskaja (obłast Kiziel Mołotowskaja) na Uralu; zmarł 16.03.1945.

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1948 w USC Radom (tu: uznany sądownie za zmarłego 30.06.1945); Tadeusz Badowski, Radom – styczeń 1945, w: „Prawo i Życie” nr 26/1989, s. 10–11 (tu: zamarzł na zesłaniu); Wiktor Dobrzański, Sędziowie radomscy na Uralu, w: „Prawo i Życie” nr 11/1991, s. 11; Kto był kim…, s. 506; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 401–402; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 32, 240; informacje: Ośrodka KARTA z 2007; krewnej Teresy Smogorzewskiej z Warszawy z 1995; bratanka Wiktora Dobrzańskiego z Sosnowca z 1995.