logo logo

Historia

Senator Tadeusz Seib (Tadeusz Sejb) [Parlament RP..., s.205].

Tadeusz Seib

(Tadeusz Sejb)

1887–1941; nauczyciel; w latach 1918–1927 kierownik szkoły w Krościenku Wyżnym; publicysta; działacz ludowy, organizator kółek rolniczych i spółdzielni na terenie pow. krośnieńskiego; pomocnik w cukierni „Zielony Balonik” w Krakowie; w 1920 prowadził akcję werbunkową jako przedstawiciel Komitetu Obrony Państwa; inspektor szkolny w Rzeszowie, od 1931 w pow. łódzkim, a od 1932 w toruńskim Inspektoracie Szkolnym.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1919–1927.
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 ewakuowany z Rzeszowa do Lwowa; 3.12.1939 aresztowany przez NKWD przy próbie przekroczenia ówczesnej granicy rosyjsko-węgierskiej, więziony w Skolem i Stanisławowie; skazany na 8 lat pozbawienia wolności; 23.09.1941 zwolniony z obozu Karłag (Kazachstan); zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie ZSRR.

Źródła

PSB, t. XXXVI, Kraków 1995–1996, s. 159–160; Kto był kim…, s. 546 (tu: zmarł we Lwowie w czasie wojny); Toruński słownik biograficzny, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 2000, s. 215–216; Kazimierz Przybyszewski, Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczypospolitej 1920–1939, Toruń 2001, s. 332–334; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 32, 48, 133; informacje: Archiwum Sejmu z 2000; córki Anny Kiernickiej z Warszawy z 1996; bratanicy Danuty Seib-Szabłowskiej z Warszawy z 1996.