logo logo

Senat

Marszałek Senatu X kadencji

Tomasz Grodzki

Marszałek Grodzki

Urodził się w 1958 r. w Szczecinie. W 1983 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a także 2 specjalizacje II stopnia: z chirurgii klatki piersiowej i z transplantologii klinicznej. W 1991 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2003 r. – doktora habilitowanego. Od 2010 r. jest profesorem nauk medycznych.

W 1983 r. rozpoczął pracę jako stażysta w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie. Od 1984 r. pracował w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, od 1998 r. był jego dyrektorem. W 1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii. Od 2003 r. pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w Katedrze Chorób Klatki Piersiowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest chirurgiem klatki piersiowej i transplantologiem, specjalizującym się w przeszczepach płuc.

W latach 2006–15 sprawował mandat radnego Rady Miasta Szczecina.

W okresie 2002–04 piastował funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów (European Society of Thoracic Surgeons). Jest pierwszym Polakiem przyjętym do American Association for Thoracic Surgery. W latach 2014–20 był konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. Od 2016 do 2018 r. pełnił funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Był senatorem IX kadencji.