logo logo

Edukacja

Powrót

Patroni Roku

Patroni Roku 2021

2020-12-10

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja senacka, senator lub senatorowie mogą wnosić projekty uchwał m.in. okolicznościowych. Uchwały te nie stanowią źródła obowiązującego prawa. Służą upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych w związku z rocznicą danego wydarzenia, a także bohaterów narodowych lub wybitnych postaci życia społecznego, religijnego lub politycznego w związku rocznicą urodzenia lub śmierci konkretnej osoby. W grupie uchwał okolicznościowych znajdują się uchwały ustanawiające patronat roku. Dzięki temu dany rok może zostać ogłoszony rokiem osoby lub wydarzenia. Uchwały Senatu są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

ROK PRYMASA TYSIĄCLECIA

W roku 2021 przypada: 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci jednego z największych Polaków XX wieku – Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Jak podkreślono w uchwale: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, oddaje Mu szczególny hołd i wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków. Swym życiem służył Polsce i Kościołowi.”

przeczytaj uchwałę »

 

ROK CYPRIANA NORWIDA

W roku 2021 przypada 200.  rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich twórców XIX wieku Cypriana Norwida. Senat RP, w uchwale okolicznościowej oddał hołd temu wielkiemu poecie, myślicielowi i patriocie.

przeczytaj uchwałę »

 

ROK PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Rok 2020 przejdzie do historii jako rok światowej pandemii koronawirusa. Senat RP  wyraził szacunek i uznanie dla pracy wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy od początku pandemii poświęcają swoje zdrowie i życie, wykorzystując całą swoją wiedzę, angażując wszystkie siły w walce z tą niezwykle niebezpieczną chorobą.

przeczytaj uchwałę »

 

ROK POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w podjętej uchwale złożył „hołd Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach w latach 1919 – 1920 – 1921, które przyczyniły się do objęcia części Górnego Śląska, po sześciu wiekach podlegania czeskiej i niemieckiej jurysdykcji, przez odradzające się Państwo Polskie”.


przeczytaj uchwałę »

 

ROK POLSKIEJ TRADYCJI KONSTYTUCYJNEJ         

Rok 2021 to rok dwóch rocznic o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej: 230-lecia Konstytucji 3 maja i 100-lecia Konstytucji marcowej. Senat RP w przyjętej uchwale wyraził „szacunek dla ustrojowych dokonań naszych przodków, mając przekonanie o kluczowym znaczeniu wolności i dobrego prawa w kulturze politycznej Polaków”.


przeczytaj uchwałę »

Powrót