Edukacja

Powrót

Patroni Roku

Patroni Roku 2021

Dla kogo: Kategoria:
2020-12-10

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja senacka, senator lub senatorowie mogą wnosić projekty uchwał m.in. okolicznościowych. Uchwały te nie stanowią źródła obowiązującego prawa. Służą upamiętnianiu ważnych wydarzeń historycznych w związku z rocznicą danego wydarzenia, a także bohaterów narodowych lub wybitnych postaci życia społecznego, religijnego lub politycznego w związku rocznicą urodzenia lub śmierci konkretnej osoby. W grupie uchwał okolicznościowych znajdują się uchwały ustanawiające patronat roku. Dzięki temu dany rok może zostać ogłoszony rokiem osoby lub wydarzenia. Uchwały Senatu są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

ROK PRYMASA TYSIĄCLECIA

W roku 2021 przypada: 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci jednego z największych Polaków XX wieku – Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Jak podkreślono w uchwale: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, oddaje Mu szczególny hołd i wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków. Swym życiem służył Polsce i Kościołowi.”

przeczytaj uchwałę »

zobacz wystawę

 

ROK CYPRIANA NORWIDA

W roku 2021 przypada 200.  rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich twórców XIX wieku Cypriana Norwida. Senat RP, w uchwale okolicznościowej oddał hołd temu wielkiemu poecie, myślicielowi i patriocie.

przeczytaj uchwałę »

W związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2021 Rokiem Cypriana Norwida Kancelaria Senatu organizuje dla młodzieży szkół średnich Konkurs pt. „Interpretacje twórczości Cypriana Norwida”. Celem Konkursu jest popularyzowanie twórczości artysty, zachęcenie do twórczej interpretacji jego utworów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni do Senatu na otwarcie wystawy o Cyprianie Norwidzie.

Regulamin Konkursu – patrz TUTAJ           

Wędrowny Sztukmistrz Cyprian Norwid - wystawa (folder w formacie pdf)

Więcej informacji o wystawie

 

ROK PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Rok 2020 przejdzie do historii jako rok światowej pandemii koronawirusa. Senat RP  wyraził szacunek i uznanie dla pracy wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy od początku pandemii poświęcają swoje zdrowie i życie, wykorzystując całą swoją wiedzę, angażując wszystkie siły w walce z tą niezwykle niebezpieczną chorobą.

przeczytaj uchwałę »

 13 kwietnia 2021 r., w Senacie RP została otwarta wystawa pt. „Walka polskich medyków z pandemią koronawirusa”, która powstała z inicjatywy przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery we współpracy z samorządami zawodów medycznych zaangażowanych w zmagania z pandemią.

Ekspozycja inauguruje obchody roku 2021 jako Roku Pracowników Ochrony Zdrowia uchwalonego 2 grudnia 2020 r. przez Senat RP.

Celem wystawy jest nie tylko ukazanie niezwykle trudnej i wyczerpującej pracy medyków, którzy od ponad roku walczą z pandemią, ale także uhonorowanie i docenienie ich wysiłków.

zobacz wystawę »    zobacz relację z otwarcia wystawy »

spot dotyczący szczepień: obejrzyj spot »

 

ROK POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w podjętej uchwale złożył „hołd Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach w latach 1919 – 1920 – 1921, które przyczyniły się do objęcia części Górnego Śląska, po sześciu wiekach podlegania czeskiej i niemieckiej jurysdykcji, przez odradzające się Państwo Polskie”.

przeczytaj uchwałę »

Z inicjatywy pani senator Haliny Biedy – przewodniczącej Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego zaprezentowano w Senacie RP wystawę pt. „Powstania Śląskie 1919-1921” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.  Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki otworzył wystawę 12 maja 2021 r.

zobacz relację »   obejrzyj materiał video »

20 kwietnia 2021 r., z inicjatywy pani senator Haliny Biedy odbyła się w Senacie RP konferencja pt. „Odłożona niepodległość. Górny Śląsk w 1921 r. na drodze do II Rzeczypospolitej”.

zobacz relację »    obejrzyj materiał video »

Przed konferencją odbyło się otwarcie wystawy pt. „Wojciech Korfanty – silna bestia” prezentującej fotografie z książki o tym samym tytule autorstwa Józefa Krzyka i Barbary Szmatloch.

obejrzyj materiał video »    zobacz wystawę »

Po zakończeniu konferencji senatorowie wzięli udział w uroczystościach przy pomniku Wojciecha Korfantego w Warszawie.

zobacz relację »

 

ROK POLSKIEJ TRADYCJI KONSTYTUCYJNEJ         

Rok 2021 to rok dwóch rocznic o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej: 230-lecia Konstytucji 3 maja i 100-lecia Konstytucji marcowej. Senat RP w przyjętej uchwale wyraził „szacunek dla ustrojowych dokonań naszych przodków, mając przekonanie o kluczowym znaczeniu wolności i dobrego prawa w kulturze politycznej Polaków”.

przeczytaj uchwałę »

W 100. rocznicę uchwalenia konstytucji marcowej, 17 marca 2021 r., w Senacie odbyła się konferencja, poświęcona roli ugrupowań socjalistów i ludowców w przygotowaniu i uchwaleniu tej pierwszej, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, konstytucji, a także prawom kobiet w jej kontekście.

zobacz relację »
obejrzyj transmisje: transmisja 1 »    transmisja 2 »   transmisja 3 »

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Senatu: Gabriela Morawska-Stanecka, Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński oraz Marek Pęk przedstawili okoliczności uchwalania Konstytucji 3 Maja i jej znaczenie dla Polski i Europy.

obejrzyj wystąpienia »

https://www.facebook.com/100064888802068/videos/815836499289566

Powrót