Edukacja

Quiz

Poziom łatwy Pytanie 1

W XV wieku senatorem zostawała osoba:

wybrana przez szlachtę na sejmiku ziemskim

mianowana przez króla

mianowana przez Prymasa Polski

Zakończ quiz