Edukacja

Quiz

Poziom średni Pytanie 1

W staropolskim senacie obradom, w zwykłym trybie, przewodniczył:

marszałek sejmowy

król za pośrednictwem marszałka wielkiego koronnego

prymas – arcybiskup gnieźnieński jako interrex (zastępca króla)

Zakończ quiz