logo logo

Edukacja

Quiz

Poziom trudny Pytanie 1

W XVII w., w związku z narastającym zjawiskiem zrywania sejmów, większość spraw związanych z administracją i sądownictwem przeszła na sejmiki ziemskie. Istniało wiele rodzajów sejmików w zależności od celu, dla którego zbierała się szlachta.

Zaznacz tę odpowiedź, która prawidłowo  określa kompetencje odpowiednich sejmików.

elekcyjne – wybór posłów na sejm walny

kapturowe – wybór urzędników ziemskich

deputackie – wybór reprezentantów szlachty do trybunału

Zakończ quiz