Edukacja

Quiz

Poziom trudny Pytanie 1

Instytucja 16 senatorów – rezydentów, pełniących funkcje doradczo – kontrolne u boku króla została ustanowiona:

w artykułach henrykowskich w 1573 r.

w pactach conventach w 1573 r.

w Konstytucji Nihil Novi w 1505 r.

Zakończ quiz