logo logo

Edukacja

Powrót

Ogólnopolski turniej wiedzy pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”

2022-11-28

Kancelaria Senatu ogłasza ogólnopolski turniej „Poznajemy Senat Rzeczpospolitej Polskiej”. Turniej skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 
Celem turnieju jest:
- popularyzowanie wiedzy na temat historii i funkcjonowania Senatu RP,
- poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym,
- przybliżenie postaci senatorów w szczególności z okresu II Rzeczypospolitej,
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- wpajanie szacunku i przywiązania do historii i tradycji,
- zachęcanie uczniów do aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
- tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół.
 
Organizacją turnieju zajmują się przedstawiciele Kancelarii Senatu oraz koordynatorzy turnieju z biur senatorskich w okręgach wyborczych senatorów. Wykaz senatorów i adresy biur senatorskich, którzy zgłoszą chęć organizacji zostanie opublikowany do 20 grudnia 2022 r.
 
Zgłoszenia uczestników do turnieju dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona do 20 stycznia 2023 r. w formie elektronicznej za pomocą arkusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.senat.edu.pl. Wypełniony formularz dyrektor szkoły przesyła do właściwej komisji okręgowej drogą elektroniczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie turnieju.
 
Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie turnieju oraz załącznikach do regulaminu.

Strona konkursu

Regulamin konkursu

Powrót