logo logo

Historia

Senator Wojciech Gołuchowski [własność rodziny].

Wojciech Gołuchowski

1888-1960; ziemianin-arystokrata (majątki m.in. Janów koło Lwowa, Kołtów, Bochatkowice, Powołczyska); wojewoda lwowski; prezes Związku Ziemian Małopolski Wschodniej; prezes Polskiego Towarzystwa Muzycznego; prezes ZG Związku Straży Pożarnych RP; 1914–1918 w armii austriackiej; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 8. Pułku Ułanów; prezes lwowskiego okręgu Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny; radca Izby Rolniczej we Lwowie.

Działalność parlamentarna

Poseł w roku 1928;
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W styczniu 1940 uciekł z żoną ze Lwowa; wywieziony przez Niemców (pod zmienionym nazwiskiem Nowak) do obozu przejściowego Eisenach na terenie Rzeszy; w czerwcu 1940 uwolniony, zamieszkał w majątku zięcia w Przysusze koło Opoczna; mieszkał tam do końca wojny.

W 1945 zamieszkał w Łodzi; do 1951 pracował w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Łodzi; następnie utrzymywał się z tłumaczeń; w 1957 zamieszkał w Warszawie u córki.

Zmarł 20.06.1960 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kw. 303-1-23).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 167; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 130–131; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.154, 290-291; informacje Archiwum Państwowego w Łodzi z 2007 (tu: brak potwierdzenia pracy w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym); informacje wnuczki, Marii Zachorowskiej z Krakowa z 2007.