logo logo

Historia

Senator Agenor Maria Gołuchowski [własność prywatna].

Agenor Maria Gołuchowski

1886-1956; ziemianin-arystokrata (majątek Skała nad Zbruczem, Podole); od 1914 w armii austriackiej, następnie w polskiej; w czasie wojny bolszewickiej (1920) służył w 8. Pułku Ułanów, następnie w Oddziale II Naczelnego Dowództwa.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1939 opuścił Lwów i przez Rumunię udał się do Szwajcarii, gdzie osiadł w Lozannie.

Pozostał na emigracji.

Zmarł 15.05.1956 w Lozannie (Szwajcaria); pochowany na miejscowym cmentarzu Bois de Vaux (kw. 354).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Lozanna; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 512; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 129; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.59, 238; informacje krewnej Marii Zachorowskiej z Krakowa z 2010.