logo logo

Historia

Senator Aleksander Achmatowicz [własność rodziny].

Aleksander Achmatowicz

1865–1944; prawnik; w latach 1914–1917 wiceprokurator Departamentu Cywilnego Senatu Rządzącego w Petersburgu oraz prokurator Sądu Kasacyjnego dla Królestwa Polskiego; w latach 1920–1921 dyrektor Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej; prezes Związku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy; w latach 1917–1918 wiceprezes Towarzystwa Reemigracji Polaków z Rosji.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1942 przeniósł się z Wilna do Iwy, a w 1943 do Częstochowy, gdzie zmarł 7.03.1944.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w USC Częstochowa; list synowej Heleny Achmatowicz z 9.03.1944 zawiadamiający rodzinę o śmierci senatora; „Goniec Codzienny”, nr 815 z 17.03.1944, s. 4; nr 820 z 23.03.1944, s. 4 (nekrologi); Kto był kim…, s. 494; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 34–35; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.194; informacja wnuka Aleksandra Achmatowicza z Warszawy z 2006.