logo logo

Historia

Senator Aleksander Iżycki [Rzepeccy, Sejm i Senat..., s.198].

Aleksander Iżycki

1866–1941; członek komisji miejskich w Odessie i Warszawie; pracownik i propagator spółdzielczości w Warszawie i na Lubelszczyźnie; publicysta; na początku lat dwudziestych urzędnik Towarzystwa Kolonialnego w Warszawie, następnie pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych; ojciec gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego (1898–1952), od 1943 inspektora, a następnie dowódcy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

15.06.1940 aresztowany i więziony na Pawiaku; figuruje na liście wywiezionych 14.08.1940 do obozu Auschwitz; zmarł w Warszawie 14.02.1941.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu z USC Warszawa; brak potwierdzenia pobytu w obozie z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; Kto był kim…, s. 515; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 264–265; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.36, 97-98; informacje: Muzeum Więzienia „Pawiak” z 2007; wnuczki Eweliny Potockiej z Kanady z 2007.