Historia

Senator Aleksander Jackowski [wlasność rodziny].

Aleksander Jackowski

1869-1949; adwokat; rektor i profesor prawa w Szkole Głównej Handlowej (do 1933 Wyższa Szkoła Handlowa) w Warszawie; członek Trybunału Stanu i Komisji Kodyfikacyjnej; od 1906 nauczyciel akademicki; członek komitetu prawniczego Polskiej Macierzy Szkolnej; 1917–1918 radca prawny w Polskim Komitecie Obywatelskim w Kijowie; od 1919 członek Komisji Prawa Handlowego i Procedury Cywilnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz członek redakcji „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”; współtwórca kodeksu handlowego (1934); do 1939 kierownik Katedry Prawa Handlowego SGH.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1924–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

We wrześniu 1939 zostało zniszczone jego mieszkanie przy ul. Żurawiej; brał udział w tajnym nauczaniu,wykładał w Miejskiej Szkole Handlowej (konspiracyjna SGH); po upadku powstania warszawskiego wysiedlony z Warszawy, dotarł z rodziną do Kielc; syn Julian, adwokat, porucznik rezerwy, zamordowany przez NKWD w 1940 w Kozielsku.

Osiadł w Katowicach; od 1945 wykładał prawo handlowe w Państwowej Wyższej Szkole Administracji Gospodarczej w Katowicach (do 1948 Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, obecnie Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego), 1945–1949 dziekan Wydziału Administracji Publicznej.

Zmarł 9.03.1949 w Katowicach; pochowany na cmentarzu parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach przy ul. Sienkiewicza.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Katowice; PSB, Kraków 1962–1964, t. X, s. 274–275; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 516; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2000, s. 272–273; Janusz Kanimir, Adwokat prof. Aleksander Jackowski (1869–1949) – z okazji 140. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci, w: „Palestra”, nr 3–4/2009, s. 165–172; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.129-130, 277; informacje Akademii Ekonomicznej w Katowicach z 2009 i wnuka Jerzego Jackowskiego z Warszawy z 2010.