logo logo

Historia

Senator Aleksander Własow [własność rodziny].

Aleksander Własow

(Aleksandr Ułasau)

1874–1941; ziemianin (majątek Migówka); białoruski działacz polityczny i oświatowy; dziennikarz i wydawca; prezes Białoruskiego Narodowego Komitetu w Warszawie i Towarzystwa Szkoły Białoruskiej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

16.10.1939 aresztowany przez NKWD; więziony w Wilejce i Mołodecznie; 29.11.1940 skazany na 5 lat łagru; zmarł 11.03.1941 w Nowosybirsku.

Zobacz na mapie

Źródła

Kto był kim…, s. 559; Słownik biograficzny Europy środkowo-wschodniej XX wieku, pod red. Wojciecha Roszkowskiego i Jana Kofmana, Warszawa 2004, s. 1333; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.33, 102; informacje: Biblioteki Sejmowej z 2000; bratanicy Heleny Kuncewicz z Koła z 1996; krewnego Piotra Własowa z Olsztyna z 1996.