logo logo

Historia

Senator Aleksy Nazarewski [NAC].

Aleksy Nazarewski

1881–1942; białoruski działacz spółdzielczy i społeczny; rodzice posiadali majątek Sieniawka (pow. nieświeski); uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej; pracownik urzędu pocztowego w Mińsku (Białoruś); pracownik zarządu gminy i  prezes rosyjskiej Rady Ziemskiej w Ihumeniu (ob. Czerwień); w latach 1920–1922 prezes spółdzielni w Baranowiczach; po 1927 członek rady m. Baranowicze.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

2.01.1940 aresztowany przez NKWD w Baranowiczach, skazany na 10 lat obozu pracy; jesienią 1940 wywieziony do Sibłagu (Nowosybirsk); po amnestii, we wrześniu 1941, wyjechał do Pietropawłowska, gdzie podjął pracę jako urzędnik w polskiej delegaturze; w 1942, po wyjściu armii gen. Władysława Andersa na Bliski Wschód, pracowników delegatury aresztowano; wywieziony do Kujbyszewa, gdzie zmarł w szpitalu, prawdopodobnie w 1942.

Zobacz na mapie

Źródła

Kto był kim…, s. 535; Marian Pieciukiewicz, Listy 1956-1982, Białystok 2005, s. 63; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.32, 161; informacje: Ośrodka KARTA; syna Jerzego Nazarewskiego z Warszawy z 1995.